Rental Service

wifi logo

ไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ หรือซิมไปเก็บไว้. สามารถเช่าใช้จากเราเมื่อคุณต้องการ..

ไม่ว่าจะติดรถ หรือประจำที่ไซค์งาน หรือแม้แต่งานแสดงสินค้าต่าง ค่าเช่า internet ราคาสูงกว่านี้เยอะ เราขอเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ท่าน


wifi rent

รายวัน: 199.-   เช่าใช้ต่ำสุด 10 วัน
รายเดือน: 3,500.-   เช่าใช้ต่ำสุด 1 เดือน
ราย 6 เดือน: 18,000.-   เช่าใช้ต่ำสุด 6 เดือน
รายปี: 29,000.-   เช่าใช้ต่ำสุด 1 ปี

* ราคา ไม่รวม VAT และชำระค่าบริการก่อนใช้งาน
* ซิมCCM เป็นระบบ 3G HSPA+ ใช้ DTAC Network
* สามารถใช้ข้อมูล 100GB ต่อเดือน (เฉลี่ย)

© WiFi on Road by CCM Systems 2017